غار شانه‌در در دامنه‌ی کوه برادوست کوردستان حدود ۸۰هزار سال قدمت دارد

استخوان‌های قدیمی‌ترین انسان (نئاندرتال) در غار شانه‌در کشف شده است

اربیل (کوردستان ۲۴)- غار شانه‌در در اقلیم کوردستان یکی از قدیمی‌ترین غارهای است که در جهان شناخته شده است.

غار شانه‌در با ۷۶۷متر ارتفاع  از سطح دریا، در دامنه‌ی کوه برادوست در منطقه‌ی بارزان اقلیم کوردستان و در ۱۲۵ کیلومتری اربیل قرار دارد.

زمین‌شناس آمریکایی رالف سولکی و تیمش از دانشگاه کلمبیبین سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۶۱،  استخوان‌های قدیمی‌ترین انسان (نئاندرتال) را در غار شانه‌در کشف کردند که قدمت آن به ۸۰  سال قبل می‌رسد.

ورودی غار مثلثی و عریض و ۲۵ متر عرض و ۸ متر ارتفاع دارد، بنابراین تابش خورشید بر آن طولانی است.

/ا.م