بزرگترین کنسرت هنرمندان کورد در سوئیس

با شرکت شش هنرمند کورد بزرگترین کنسرت هنرمندان کورد در کشور سوئیس برگزار می‌شود
هنرمندان نازدار جزیری، رومی هرکی، هوال ابراهیم، هانی مجتهدی، عزیر ویسی و شریف عمری
هنرمندان نازدار جزیری، رومی هرکی، هوال ابراهیم، هانی مجتهدی، عزیر ویسی و شریف عمری

اربیل (کوردستان ٢٤) – به مناسبت سال جدید کوردی و جشن نوروز با شرکت شش هنرمند کورد بزرگترین کنسرت هنرمندان کورد در کشور سوئیس برگزار می‌شود.

در این کنسرت که ٢٦ ماه جار میلادی با شرکت هنرمندان نازدار جزیری، رومی هرکی، هوال ابراهیم، هانی مجتهدی، عزیر ویسی و شریف عمری برگزار می‌شود پنج هزار پرچم کوردستان بین مشارکین توزیع و عکس تمام شهیدان جنگ داعش به نمایش گذاشته می‌شود.

محمد خورشید مدیر شرکت نوروز پرداکشن و مدیر اجرایی کنسرت هنرمندان کورد در شهر برن سوئیس به کوردستان ٢٤ گفت که درآمد کنسرت به بیمارستان هیوا (بیمارستان مخصوص بیماران سرطانی) اعطاء می‌شود.