اجساد پنج تن از پناهجویان کورد غرق شده در دریای اژه شناسایی شدند

روز سه‌شنبه به اقلیم کوردستان بازگردانده می‌شوند
شناسایی اجساد پنج تن از پناهجویان کورد غرق شده در دریای اژه
شناسایی اجساد پنج تن از پناهجویان کورد غرق شده در دریای اژه

اربیل (کوردستان٢٤)- اجساد پنج تن از پناهجویان کورد غرق شده در دریای اژه به اقلیم کوردستان بازگردانده می‌شوند.

نماینده قربانیان حادثه غرق شدن قایق پناهجویان در دریای اژه، درباره شناسایی اجساد پناهجویان غرق شده به کوردستان٢٤ گفت که اجساد پنج تن از قربانیان، شناسایی شده و روز سه‌شنبه آینده به پایتخت اقلیم کوردستان بازگردانده می‌شوند.

روز ٢١ دسامبر سال میلادی گذشته یک قایق پناهجویان که حامل ٧٠ پناهجو از کشورهای مختلف بود، در دریای اژه غرق شد و تنها ١٣ نفر از آنان نجات یافتند. ٢٩ نفر از پناهجویان کورد بودند که تنها یک نفر از آنها زنده مانده است

تا کنون اجساد پنج تن از پناهجویان کورد شناسایی شده که دو نفر از آنها کودک هستند است.

ب.ن