کشف و ضبط ماده کریستال جاسازی شده در سوغاتی‌های مذهبی

شخصی به نام " ا. ح . ا" در تلاش نقل مادە کریستال از طریق یک شرکت حمل و نقل به خارج از اقلیم کوردستان بوده است
ضبط و کشف ماده کریستال در اقلیم کوردستان
ضبط و کشف ماده کریستال در اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان ٢٤) – مدیریت مبارزه با مواد مخدر اربیل از ضبط و کشف ماده کریستال که در میان وسائل و سوغاتی‌های مذهبی جاسازی شده بودند، خبر داد.

بنا بر اطلاعیه منتشر شده از سوی مدیریت مبارز با مواد مخدر اربیل روز سه‌شنبه ٢٣ فروردین ١٤٠١ هشت کارتن وسائل و سوغاتی مذهبی ضبط شده که ماده کریستال در داخلشان جاسازی شده بود.

در اطلاعیه مذبور به مکان ضبط مواد اشاره نشده، ولی به این اشاره شده که شخصی به نام " ا. ح . ا" در تلاش نقل مواد از طریق یک شرکت حمل و نقل به خارج از اقلیم کوردستان بوده است.