علی علاوی: استحقاقات مالی اقلیم کوردستان را پرداخت می‌کنیم

"درآمد عراق ٢٥ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت"
علی علاوی، وزیر دارایی عراق
علی علاوی، وزیر دارایی عراق

اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر دارایی عراق می‌گوید که به پرداخت استحقاقات مالی اقلیم کوردستان ادامه خواهند داد.

علی علاوی، وزیر دارایی عراق در نشست صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن، با اشاره به روابط میان اقلیم کوردستان و بغداد، اعلام کرد؛ تا زمانیکه مشکلات مالی میان اربیل و بغداد برطرف شوند به پرداخت استحقاقات مالی اقلیم کوردستان ادامه خواهند داد.

وی افزود که با افزایش قیمت نفت، درآمد عراق در مدت شش ماه ٢٥ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

این در حالی‌ست که سخنگوی دولت اقلیم کوردستان از تداوم مذاکرات میان اربیل و بغداد به منظور رفع مشکلات فی‌مابین خبر داده است.

ب.ن