در پی موافقت اتحادیه‌ی اروپا شبکه‌ی برق عراق به شبکه‌ی برق ترکیه متصل می‌شود

شبکه‌ی برق ترکیه به شبکه‌ی سرتاسری برق اروپا متصل است
شبکه‌ی برق عراق
شبکه‌ی برق عراق

اربیل (کوردستان۲۴)- عادل کریم، سرپرست وزارت برق عراق در گفتگوی تلفنی با وزیر انرژی ترکیه درباره‌ی چشم‌اندازهای همکاری مشترک بین دو کشور درزمینه‌ی انرژی و برنامه‌ریزی توسعه‌ای در سطح عالی، گفتگو کرد.

سرپرست وزارت برق عراق در پی این گفتگوی تلفنی از کسب مجوز و موافقت اولیه از اتحادیه‌ی اروپا خبر داد.

شبکه‌ی برق ترکیه به شبکه‌ی سرتاسری اتحادیه‌ی اروپا متصل است.

پیش‌ازاین احمد موسی، سخنگوی وزارت برق گفته بود کارهای فنی اتصال شبکه‌ی برق عراق به ترکیه به‌پایان رسید و  در تابستان آینده منتظر تأمین ۵۰۰ مگاوات انرژی برای استان‌های شمالی هستیم.

/ا.م