با ماسک می‌توان بتن مقاوم‌تری تولید کرد

٤٧ درصد از بتن معمولی مقاوم‌تر است
تولید بتن مقاوم با استفاده از ماسک
تولید بتن مقاوم با استفاده از ماسک

اربیل (کوردستان٢٤)- یک پژوهش علمی نشان داد که با استفاده از ماسک‌های مصرف شده می‌توان بتن‌های بادوام‌تری تولید کرد.

نشریه "Materials Letters" گزارش داد که بر پایه نتایج پژوهش یک تیم پژوهشی دانشگاه ایالتی واشنگتن، روشن شده مخلوطی که از آن برای تولید ماسک استفاده می‌شود از سیمان معمولی مقاوم‌تر است و به همین دلیل می‌توان از ماسک‌های مصرف شده برای تقویت بتن استفاده کرد.

"Materials Letters" با انتشار مقاله شیانمینگ شی، استاد و رئیس موقت دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست، گزارش داده که ماسک‌های پزشکی از الیاف پلی پروپیل بسیار نازک تشکیل شده‌اند که استفاده از آن در صنعت بتن سازی بسیار مفید خواهد بود.

پژوهشگران با اضافه کردن این الیاف به سیمان دریافتند بتن تولید شده ٤٧ درصد از بتن معمولی مقاوم‌تر است.

این یافته پژوهشگران علاوه بر تقویت و با دوام ساختن بتن در حفاظت از محیط زیست نیز تاثیر‌گذار است، چرا که ماسک‌های مصرف شده می‌توانند برای چندین دهه در محیط باقی بمانند و برای اکو سیستم خطر ایجاد کنند.

ب.ن