اربیل از آسمان

اَربیل (هَولِر) پایتخت اقلیم کوردستان با قدمتی هفت هزار ساله.

اربیل نامی است که بیشتر در سطح جهانی برای این شهر باستانی بکار می‌رود‌‌. ریشه نام‌گذاری این شهر را می‌توان در سنگ‌نوشته‌های سومری در دو هزار سال پیش از میلاد به شکل اربیلوم، اوربلوم یا اوربیلوم یافت کرد.

مورخان با در نظر گرفتن ریشه‌های سومری بر این باورند که اربیل به معنای شهر بلند می‌باشد، احتمالا به این خاطر که شهر در مناطق بالایی و مرتفع، فراتر از جلگه پایینی رود دجله واقع شده است.

اربیل در زمان آشوریان مرکز دینی مهمی برای آیین پرستش ایزد ایشتار (اشتاروت) بود.

عکس: جمال یاد

.
.
.
.
.