ترانه‌های شاد هنرمندان کوردستان حلاوت خاصی را به عید فطر بخشیده است

ملت‌ها و کشورهای مسلمان آداب و رسوم خود را با مناسبات دینی عجین کرده‌اند

اربیل(کوردستان ۲۴)- درحالی‌که عید فطر از اعیاد اسلامی است اما بر اساس سنت‌های ملت‌ها و کشورها غذاهای مختلفی همچون عیدی به اقوام و میهمانان عرضه می‌شود، هنرمندان خواننده‌ی کوردستان هم امسال آثار جدید خود را به‌عنوان عیدی در اختیار مردم قرار می‌دهند

اکثر ترانه‌هایی که امسال به مناسبت عید تقدیم شده‌اند، ترانه‌های شاد هستند. هنرمندان اصرار دارند ترانه‌ی خود را در ایام شادی منتشر بکنند.

ترانه‌ی "جشن است" یکی از آثار جدید هنرمند نوید زردی است که به طرفداران خود تقدیم کرده است.

"شادی و شایی" از ترانه‌های شاد خانم هنرمند "نازدار" است که به مناسب فرارسیدن عید فطر به طرفدارانش تقدیم کرده است:

"شیرینه یارم" کار مشترک هنرمندان "عزیز ویسی" و "آراس محمد" است که به‌طور مشترک بە طرفدارانشان تقدیم کرده‌اند:

" مورووی شین" (مهره‌ی آبی) در سنت قدیم‌های برای در امان ماندن از چشم زدن دیگران به‌کاربرده می‌شود. "کارزان فاروق" با این ترانه در به میهنانی برگزارکنندگان عید فطر آمده است:

کمال محمد با ترانه‌ی "پەپووله" (پروانه) و با کلیپی جدید بە مهمانی عید فطر آمده است:

هنرمند " رۆژ کریم با ترانه‌ی "رووحەکەم" (روحم) از غم عشاق در هنگام جدایی می‌گوید:

خاطره‌ی هنرمندان قدیمی هم زنده نگه‌داشته شده و از یاد برده نشده‌اند. هنرمندان" خنده کرکوکی" و "امید شوانی" سه ترانه از هنرمدان "حسن‌گرمیانی"، "احمد شمال" و "عدنان کریم " را با نامه‌های "سەوزەڵێ"، "ئەرێ وەی وەی" و " دەسماڵێ و دەلماڵێ" بازخوانی کرده‌اند.

هنرمند "آریاس جفان" نیز ترانه‌ی جدیدی تحت عنوان "تائبەته" (مخصوص است) را به این مجموعه افزوده است: 

ام