مرزبانان اقلیم کوردستان پناهجویان رها شده در رودخانه مرزی را نجات دادند

چهار ساعت را در تاریکی نیمه شب در میان رودخانه گذرانده‌اند
نجات پناهجویان رها شده در رودخانه مرزی هیزل
نجات پناهجویان رها شده در رودخانه مرزی هیزل

اربیل (کوردستان٢٤) – پناهجویان رها شده در رودخانه مرزی از سوی مرزبانان اقلیم کوردستان نجات یافتند.

خانواده‌ای نه نفره از ساکنان اربیل که به همراه یک قاچاقچی، قصد عبور قاچاق از مرز و ورود به خاک ترکیه را داشته‌اند، پس از آنکه قاچاقچی آنها را نصف شب در میان رودخانه تنها می‌گذارد، از سوی نیروهای مرزبانی و دفاع مدنی اقلیم کوردستان نجات یافتند.

نیروهای مرزبانی با اطلاع یافتن از رها شدن این خانواده نه نفره در میان رودخانه هیزل که در اطراف زاخو در مرز میان اقلیم کوردستان و ترکیه واقع شده، به کمک آنها شتافته و توانستند همگی را نجات دهند.

اسلام یوسف گزارشگر کوردستان٢٤، از زاخو گزارش داد که این خانواده پس از چهار ساعت ماندن در میان رودخانه، نجات یافته‌اند و در میان آنها زن و کودک وجود دارند.

نجات‌یافتگان به دلیل ساعت‌ها ماندن در رودخانه سرما خورده‌اند، اما حال عمومی آنها پایدار گزارش شده است.

خانواده نه نفری پس از نجات به شهر زاخو در استان دهوک اقلیم کوردستان منتقل شده‌اند.

ب.ن