اتحادیه‌ی اروپا سند نهایی شرکت راهبردی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را تصویب کرد

همکاری عمیق و در حال افزایش با کشورهای خوزه‌ی خلیج‌فارس به‌عنوان یکی از اولویت‌های اتحادیه‌ی اروپا توصیف شده است

اربیل (کوردستان ۲۴)- شورای وزیران اتحادیه‌ی اروپا روز دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱، سند نهایی "شراکت راهبردی" با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را به‌منظور ایجاد مشارکتی راهبردی با این کشورهای عربی تصویب کرد و از ایران به‌عنوان منبع بی‌ثباتی در منطقه نام برد.

بر اساس سند ۹ صفحه‌ای این شراکت راهبردی که در وب‌سایت اتحادیه‌ی اروپا منتشر شده، "همکاری عمیق و در حال افزایش" با کشورهای خوزه‌ی خلیج‌فارس "یک اولویت" برای این اتحادیه توصیف‌شده و تصریح‌شده این شراکت برای دو طرف منافعی مشترک در مقابله با چالش‌های جهانی و منطقه‌ای دارد.

در این سند آمده است: "ایران با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم نظامی و سیاسی از گروه‌های نیابتی‌اش و همچنین با برنامه‌ی تکثیر موشک‌های بالستیک و انتقال آنها و سایر تسلیحات به عوامل حکومتی و غیر حکومتی همچنان یک منبع بی‌ثباتی در منطقه است."

اتحادیه‌ی اروپا همچنین از اقدامات مثبت اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، ازجمله امضای توافق‌ها با اسرائیل، ابتکار این کشورها "در ازسرگیری یا گسترش دیالوگ با ایران" و آتش‌بس اخیر در یمن استقبال کرده است.

جوزپ بورل، نماینده‌ی عالی اتحادیه و کمیسیون اروپا در ۱۸ مه اسنادی را منتشر کرد که یک نقشه راه عملیاتی برای مشارکت راهبردی با شورای همکاری خلیج در طیف گسترده‌ای از زمینه‌های سیاست کلیدی ارائه می‌کرد.

این موارد شامل تغییرات اقلیمی و گذار سبز از انرژی فسیلی، امنیت انرژی، رسیدگی بنیادی به نیازهای بشردوستانه و توسعه جهانی، و برخورد قوی با چالش‌های امنیتی جهانی و منطقه‌ای است.

شورای همکاری خلیج‌فارس از شش کشور عربستان سعودی، عمان، قطر، بحرین، امارات متحده عربی و کویت تشکیل‌شده است.

/ا.م