شرکت داناگاز: دوتن از کارمندان میدانی گازی قادرکرم در اثر حمله‌ی موشکی دیروز مجروح شدند

" این دو مجروح پس از مداوای سرپایی به سر کار خود بازگشته‌اند

اربیل (کوردستان ۲۴)- شرکت داناگاز امارات متحده‌ی عربی روز پنج‌شنبه ٢ تیرماه ۱۴۰۱، اعلام کرد که در اثر حمله‌ی موشکی روز قبل به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه دو تن از کارمندان این شکرت جراحات سطحی برداشته‌اند.

در ادامه‌ی بیانیه‌ی شرکت دانا گاز آمده است که این دو مجروح پس از مداوای سرپایی، همان روز به محل کار خود بازگشته‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که نیروهای امنیتی ضمن ادامه‌ی تحقیقات در مورد منشأ و منبع حمله‌ی روز قبل تدابیر امنیتی شدیدتری در این محل به اجرا گذاشته‌اند.

بیشتر: میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه موردحمله‌ی موشکی قرار گرفت

میدان گازی کومور در حومه‌ی بخش "قادرکرم" از توابع شهرستان "چمچمال در استان سلیمانیه، روز چهارشنبه اول تیرماه ۱۴۰۱  موردحمله‌ی موشکی قرار گرفت.

/ا.م