هنوز ۲۶ هزار آواره‌ی عراقی در اردوگاه "هول" سوریه هستند

اردوگاه "هول" که از سوی نیروهای کورد سوریه و آمریکا اداره می‌شود، محل نگهداری بقایای افراد و خانواده‌های وابسته به تشکیلات تروریستی داعش است

اربیل (کوردستان ۲۴)- وزارت مهاجرت عراق اعلام کرد که تاکنون ۳۰۰هزار خانوار آواره از اردوگاه جدعه در استان نینوا، به زادگاه خود بازگشته‌اند و ۲۶ اردوگاه آوارگان در اقلیم کوردستان وجود دارند. 

کریم نوری، جانشین وزارت مهاجرت عراق روز سه‌شنبه ۴مرداد ۱۴۰۱، گفتگویی خبر گفت: اردوگاه جدعه بر دو بخش جدعه یک و دو تقسیم‌شده است که خانواده‌های بازگشته از اردوگاه "هول" بالغ‌بر ۶۰۳ خانواده در آن اسکان داده شده‌اند.

کریم نوری گفت: پس از پایان تحقیقات دقیق امنیتی با هماهنگی طرف‌های ذی‌ربط ٣٠٠ خانواده‌ی آوارەی اردوگاه جدعه به مناطق خود بازگشته‌اند.

جانشین وزارت مهاجرت عراق، همچنین گفت: وظیفه‌ی وزارت مهاجرت تنها واگذاری کمک‌های بشردوستان و تهیه‌ی محل سکونت آوارگان است و تحقیقات امنیتی از  آوارگان ربطی این وزاتخانه  ندارد و در نظر داریم که پرونده‌ی آواره‌ها را ببندیم.

نوری تصریح کرد که در کابینه‌ی کنونی به ر یاست مصطفی کاظمی ۵۰ اردوگاه آوارگان بسته‌شده‌اند و تنها ۲۶ اردوگاه در اقلیم کوردستان وجود دارند.

به گفته‌ی جانشین وزارت مهاجرت عراق، هنوز ۷۰هزار آواره در اردوگاه "هول" سوریه وجود دارند کە ۲۹هزار نفر از آنان عراقی هستند.

/ا.م