بغداد: از دست دادن کنترل اردوگاه الهول در سوریه برای عراق و جهان خطرناک خواهد بود

پس‌مانده‌های داعش در اردوگاه الهول می‌توانند داوطلبانه به عراق برگردند

اربیل (کوردستان ۲۴)- قاسم اعرجی، مشاور امنیت ملی عراق و "ویله ویرولا"، سفیر اتحادیه‌ی اروپا در بغداد، روز چهارشنبه ١٩ مرداد١٤٠١، درباره‌ی اوضاع سیاسی و امنیتی در عراق و منطقه رایزنی و بر تداوم همکاری سازنده‌ی بین عراق و جامعه‌ی بین‌الملل تأکید کردند.

اعرجی در این دیدار ضمن تأکید بر ثبات اوضاع امنیتی در عراق با تداوم تلاش‌های نیروهای امنیتی در مبارزه با داعش، گفت که دستگاه‌های امنیتی به انجام وظایف خود به‌دوراز هرگونه منازعه سیاسی ادامه می‌دهند و عراق به حفاظت از هیئت‌های دیپلماتیک و تأمین امنیت آن با استناد به کنوانسیون وین برای روابط دیپلماتیک پایبند است.

مشاور امنیت ملی عراق درباره‌ی اردوگاه الهول نیز گفت که عدم کنترل ساکنان این اردوگاه، برای عراق و جهان خطر ایجاد خواهد کرد.

اعرجی با تأکید بر اینکه عراق به عدم اجبار عراقی‌های گرفتار در اروپا برای بازگشت، مگر براساس بازگشت داوطلبانه و تأمین شرایط مناسب اهتمام دارد، اشاره کرد که عراق به حفاظت از فرزندان خود و مراقبت از آنها هرکجا که باشند با تداوم همکاری با اتحادیه اروپا برای مبارزه با قاچاق پناهندگان تلاش می‌کند.

ویرولا اقدامات عراق برای بازگشت داوطلبانه از اردوگاه الهول به عراق را ستود و بر تداوم حمایت اتحادیه اروپا از عراق تأکید کرد.

اردوگاه الهول در ۴۵ کیلومتری شرق حسکه، از بزرگ‌ترین اردوگاه‌های نگهداری ۷۱هزار نفر از بازماندگان داعش است که ٢٠هزار زن و ۵۰هزار کودک را دربر می‌گیرد. ۴۰۰ نفر از این اردوگاه حراست می‌کنند.

/ا.م