اردوگاه مخمور توسط هواپیمای بدون سرنشین موردحمله قرار گرفت

اردوگاه مخمور در جنوب شرق اربیل و در منطقه‌ی جداشده از اقلیم کوردستان واقع‌شده است

اربیل(کوردستان ۲۴)- یک منبع آگاه در مخمور به کوردستان۲۴ گفت که یک هواپیمای بدون سرنشین ظهر امروز دوشنبه ٧ شهریور ۱۴۰۱، اردوگاه مخمور را مورد حمله قرار داده است.

منبع یاد شده گفت که همزمان با این حمله صدای هواپیماهای جنگی هم شنیده شده است و این حمله تعدادی مجروح برجای گذاشته است.

اردوگاه مخمور که پیش‌ازاین نیز چند بار موردحمله‌ی هوایی قرار گرفته و از سوی پ‌ک‌ک " اردوگاه پناهندگان شهید رستم جودی" نام‌گذاری شده بیش از ١٢ هزار نفر از بستگان گریلاهای این حزب در آن اسکان داده شده‌اند. 

این اردوگاه در نزدیک شهر مخمور در جنوب غرب شهر اربیل و در منطقه‌ی کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم کوردستان واقع شده است.

 

/ا.م