۱۲ خیمه‌ی آوارگان در آتش سوخت

دین حادثه تلفات جانی دربر نداشته است

اربیل(کوردستان۲۴)- آتش‌سوزی در اردوگاه آوارگان "بیآجد کندال" در حومه‌ی شهرستان "سمیل" خساراتی مادی زیادی به بار آورد.

گزارشگر کوردستان۲۴، از محل حادثه گزارش گذارش کرد که این حادثه تلفات جانی به بار نیاورده، اما خسارات مادی زیادی را به دنبال داشته است.

مسئول واحد دفاع مدنی شهرستان "سمیل" به خبرنگار کوردستان۲۴ گفت که ۱۲ چادر پناهندگان در این حادثه در آتش سوخته است.

به گزارش خبرنگار کوردستان ۲۴، حدود یک ماه پیش هم این اردوگاه دچار آتش‌سوزی شده است.

به گزارش واحد دفاع  مدنی، اتصال شبکه‌ی نامرتب برق اردوگاه منجر به بروز این آتش‌سوزی شده است.

اردوگاه "باجد کندالان" در شهرستان سمیل استان دهوک واقع‌شده و پس از حمله‌ی داعش به شنگال(سنجار) ایجاد شده و ساکنان آن اهل شنگال و  روستاهای حومه‌ی آن هستند کە از حدود ۸ سال پیش در این اردوگاه سکونت داده شده‌اند.

 

/ا.م