اقلیم کوردستان پذیرای ٣.٧ میلیون گردشگر بوده است

"بیشتر گردشگران از مناطق مرکزی و جنوبی عراق به اقلیم سفر کرده‌اند"
یکی از گردشگاه های اقلیم کوردستان
یکی از گردشگاه های اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – از ابتدای سال جاری تاکنون ٣.٧ میلیون گردشگر از مناطق گردشگری اقلیم کوردستان بازدید کرده‌اند و بیشتر آنها از مرکز و جنوب عراق به اقلیم سفر کرده‌اند.

سازمان گردشگری دولت اقلیم کوردستان، روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد که از اول ماه ژانویه تا اوت ٢٠٢٢، سه میلیون و ٧٧٩ هزار و ٦٥٦ گردشگر از مناطق گردشگری اقلیم کوردستان بازدید کرده‌اند.

همچنین ٨٥ درصد از گردشگران از مناطق مرکزی و جنوبی عراق به اقلیم سفر کرده و بقیه گردشگر خارجی بوده‌اند.

سازمان گردشگری خاطرنشان کرده که گردشگران از حدود سه هزار مکان گردشگری از جمله گردشگاه‌های زمستانی در اقلیم بازدید کرده‌اند.

از طرفی دیگر اسماعیل مینه خان، مدیرکل گردشگری اربیل از افزایش آمار ورود گردشگران به اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان در مقایسه با سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که در مدت ٨ ماه گذشته یک میلیون و ٨١٠ هزار و ٣٦٢ گردشگر از مناطق گردشگری اربیل بازدید کرده‌اند.

خرداد ماه گذشته، وزارت شهرداری‌ها و گردشگری اقلیم کوردستان، برنامه هشت ساله خود برای توسعه بخش گردشگری را اعلام کرد.

ب.ن