کارگاه رب گوجه‌فرنگی حریر روزانه توانایی جذب ١٠٠ تن از محصولات کشاورزان را دارد

محصول این کارگاه ازنظر کیفیت و قیمت با دیگر محصولات مشابه خارجی رقابت می‌کند
kurdistan24.net

اربیل(کوردستان ۲۴)- گارگاه تولید رب گوجه‌فرنگی حریر در استان اربیل اقلیم کوردستان روزانه توانایی جذب یکصد تن از محصولات گوجه‌فرنگی کشاورزان را دارد.

بە گزارش خبرنگار کوردستان ۲۴ از حریر، از دو سال قبل در جذب محصولات گوجه‌فرنگی کشاورزان منطقه نقش مهمی ایفا می‌کند.

کارگاه حریر با توانایی تولید ٢٠ تن رب گوجه‌فرنگی در روز، نیاز اقلیم کوردستان به واردات این محصول از دیگر کشورهار را کاهش داده است. 

شوان حمید، مدیر این گارگاه تولیدی به خبرنگار کوردستان۲۴ گفت ٨٠ درصد از اهداف این طرح به نتیجه رسیده است و اکنون از نظر کیفت محصول و قیمت آن با محصولات دیگر کشورها رقابت می‌کنیم.

به توجه به تولید انبوه محصول گوجه‌فرنگی در مدت‌زمانی کوتاه در فصل تابستان در اقلیم کوردستان، احداث این کارگاه کمک شایانی به کشاورزان و ارتقای تولید این محصول محسوب می‌شود.

/ا.م