وزارت پیشمرگه روند اصلاحات و اتحاد نیروهای پیشمرگه را دنبال می‌کند

نیروهای ائتلاف بین‌الملل در فرایند اتحاد نیروهای پیشمرگه‌ی کوردستان شرکت دارند

اربیل(کوردستان ۲۴)- جانشین وزیر پیشمرگه می‌گوید این وزارتخانه برنامه‌ی اصلاحات و اتحاد نیروهای پیشمرگه را دنبال می‌کند. 

"سربست لزگین " جانشین وزیر پیشمرگه به کوردستان۲۴٢ گفت: وزارت پیشمرگه‌ی کوردستان با همکاری ائتلاف بین‌المللی،  طرحی برای اصلاح و اتحاد نیروهای پیشمرگه اجرا می‌کنند.

سربست لزگین گفت: نیروهای واحدهای ۷۰ و ۸۰ در حال سازمان‌دهی مجدد هستند تا به وزارت پیشمرگ منتقل شوند. وی گفت: "اتحاد نیروهای پیشمرگ باعث تشویق بیشتر هم‌پیمانان برای کمک به اقلیم کوردستان خواهد شد. طبق برنامه، تمامی نیروهای پیشمرگه باید تا چهار سال آینده در چارچوب وزارت پیشمرگه به‌طور متحد سازمان‌دهی شوند."

جانشین وزیر پیشمرگه‌ی کوردستان همچنین گفت: ما روابط بسیار خوبی با تیم‌های ائتلاف داریم، نیروهای ائتلاف همچنان در زمینه‌ی مشاوره و آموزش به نیروهای پیشمرگ کمک می‌کنند و در اجرای روند اصلاحات در بین نیروهای پیشمرگ نقش عمده‌ای دارند.

معاون وزارت پیشمرگه در خصوص تلاش برای ایجاد دو تیپ مشترک بین نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق فدرال  برای پر کردن خلأ امنیتی در مناطق کوردستانی خارج از اداره‌ی اقلیم کردستان گفت: " متأسفانه این موضوع بسیار طول کشید که احتمالاً این تأخیر متأثر از وضعیت عراق باشد. اکنون طرفین عراقی در حال کار بر روی تشکیل کابینه‌ی جدید هستند. دولت بعدی عراق به‌طور جدی برای حل این دو تیپ کار خواهد کرد و وظیفه‌ی اصلی آن تأمین بودجه و حقوق نیروها است.

/ا.م