نویسندگان و شاعران ایران: "آثار خود را بی سانسور منتشر می‌کنیم"

نویسندگان ایرانی خواستار آزادی معترضان زندانی هستند

اربیل(کوردستان ۲۴)-بیش از ۶۰ نویسنده و شاعر اعلام کردند که از این پس دیگر تن به تیغ سانسور وزارت ارشاد نمی‌دهند.

بیش از ۶۰ شاعر و نویسنده‌ی ساکن داخل و خارج از ایران با انتشار بیانیه "ما ادبیاتی‌ها" اعلام کردند که ازاین‌پس آثارشان را بدون سانسور منتشر کنند.

امضاکنندگان این بیانیه که به قلم فرشته مولوی نویسنده و مترجم ساکن کانادا تهیه شده "سرکوب و بازداشت معترضان" را محکوم می‌کنند و خواهان "آزادی بی‌درنگ و بی‌قیدوشرط" همه زندانیان سیاسی شده‌اند.

امضاکنندگان این بیانیه می‌گویند: "ما برخورداری از آزادی‌های دموکراتیک و به‌ویژه آزادی اندیشه و بیان و قلم را حق شهروندی خود می‌دانیم. هم‌چنین با خود و با خوانندگان خود پیمان می‌بندیم که تا زمان شکسته شدن سد سانسور و آزاد شدن ادبیات از بند آن، آثار ادبی خود را به هر ترتیبی که شده،بی سانسور منتشر کنیم تا در پیشگاه تاریخ و فرهنگ و ادبیات ایران و نزد خوانندگان خود شرمسار نشویم. ما ادبیاتی‌ها گواهی می‌دهیم که به‌حق خود آگاهیم و به برعهده‌گرفتن سهم خود در برساختن فردای ایران پایبند می‌مانیم."

بیانیه "ما ادبیاتی‌ها"  تا لحظه تنظیم خبر از سوی چهره‌های سرشناس ادبیات فارسی از جمله شهریار مندنی‌پور، شهلا شفیق، محمد محمدعلی، هنگامه هویدا، علی باباچاهی، بی‌تا ملکوتی، پرتو نوری‌علا، مریم رئیس‌دانا، علیرضا بهنام، شوکا حسینی، ری‌را عباسی، خسرو دوامی فاطمه شمس، و مهرنوش مزارعی، فاطمه اختصاری، ساره سکوت، نعیمه دوستدار، سپیده جدیری، آتوسا، اسد سیف، زرنگارزاده شیرازی، محمود فلکی، رعنا سلیمانی ابوالقاسم فرهنگ و راضیه مهدی‌زاد امضا شده است.

/ا.م