فلاح مصطفی: همه‌پرسی در روز مقرر برگزار خواهد شد

جامعه جهانی باید این حقیقت را درک کند و با چشمی باز به این پروسه نگاه کند.

K24 - اربیل

فلاح مصطفی مسئول روابط خارجه دولت اقلیم کردستان بر برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان در موعد مقرر تاکید کرد.

وی که کار وزیر خارجه را  برعهده دارد به شبکه فرانس24 گفته است که «با وجود درخواست بسیاری از کشورها برای تعویق همه‌پرسی، رهبران سیاسی اقلیم کردستان بر برگزاری همه‌پرسی در روز مقرر تاکید کرده‌اند».

فلاح مصطفی همچنین تصریح کرده است که «تاکنون طرح جایگزینی به دست ما نرسیده است که استقلال کردستان را تضمین کند».

وی اظهار داشت «طرحی که پیشنهاد شده است تنها برای مذاکره با بغداد بوده است و این نوع طرحها در گذشته موفق‌آمیز نبوده‌اند. بنابراین ما بر برگزاری همه‌پرسی استقلال تاکید می‌کنیم و جامعه جهانی باید این حقیقت را درک کند و با چشمی باز به این پروسه نگاه کند و ما هیچ تاوانی با انجام دادن این پروسه مرتکب نشده‌ایم».

همه‌پرسی استقلال کردستان روز دوشنبه هفته آینده سوم مهر ماه برگزار خواهد شد.