اتحادیه‌ی اروپا مسیر ورود مهاجران را بیش از این مسدود خواهد کرد

اتحادیه‌ی اروپا ورود مهاجران اوکراینی را تسهیل خواهد کرد

اربیل(کوردستان ۲۴)- کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اولین نشست خود را در بروکسل برگزار کرد و در مورد مهاجرت و سایر موضوعات بحث و گفتگو کرد.

کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اولین نشست خود را در بروکسل برگزار کرد تا در مورد مهاجرت و سایر موضوعات بحث کند.

ایلوا یوهانسون، کمیسر عالی اتحادیه‌ی اروپا در امور مهاجرت، معروف به وزیر مهاجرت اتحادیه‌ی اروپا، به کوردستان ۲۴ گفت که امسال مرزها بیشتر تقویت می‌شوند و درها برای مهاجران اوکراینی بازخواهند ماند.

ایلوا یوهانسون گفت که مطمئن است سوئد که ریاست اتحادیه‌ی اروپا را بر عهده دارد، در مورد حل بحران مهاجرت موفق خواهد بود.

بر اساس آماری که بخش مربوط به مهاجرت اتحادیه‌ی اروپا ارائه کرده است، در سال ۲۰۲۲میلادی بیش از ۱۸۶هزار مهاجر وارد اروپا شده‌اند و در همین بازه‌ی زمانی ۲هزار و۲۵۶ ندر در راه مهاجرت به اروپا جان باخته‌اند. 

/ا.م