کارلس پوجدمون به کوردستان٢٤: همیشه به استقلال کاتالونیا اعتقاد دارم

"بر اساس قوانین بین‌المللی، استقلال حق هر ملتی است"
کارلس پوجدمون، رهبر استقلال طلب کاتالونیا
کارلس پوجدمون، رهبر استقلال طلب کاتالونیا

اربیل (کوردستان٢٤) – دادگاه عالی اروپا، اعلام کرد که دولت اسپانیا حق ندارد رهبر استقلال طلب کاتالونیا را دستگیر کند.

گزارشگر کوردستان٢٤ از بلژیک گزارش داد که دادگاه عالی اروپا با صدور حکمی، اعلام کرده است که دولت اسپانیا نمی‌تواند کارلس پوجدمون، رهبر استقلال طلب کاتالونیا را دستگیر کند.

آقای پوجدمون در یک نشست رسانه‌ای که با حضور وکیل خود برگزار کرد، در پاسخ به پرسش گزارشگر کوردستان٢٤ اظهار داشت:"همیشه به استقلال کاتالونیا اعتقاد دارد و بر اساس قوانین بین‌المللی، استقلال حق هر ملتی است".

وی در سال ٢٠١٧ برای استقلال کاتالونیا از اسپانیا، همه‌پرسی برگزار کرد.

دولت اسپانیا در واکنش به اقدام کارلس پوجدمون، حکم دستگیری وی را صادر کرد و او ناچار شد که کشور خود را ترک و در بلژیک اقامت گزیند.

دولت اسپانیا از دولت بلژیک خواست که آقای پوجدمون را به عنوان مجرم تحویل دهند.

دادگاه عالی اروپا که عالی‌ترین نهاد قضایی در سراسر اروپا است، امروز چهارشنبه طی صدور حکمی اعلام کرد که دولت اسپانیا حق ندارد رهبر استقلال طلب کاتالونیا را دستگیر کند.

احکام دادگاه عالی اروپا، قابل تجدید نظر نیست.

ب.ن