عراق چهارمین وارد کننده کالا از کشور ترکیه

"در ماه گذشته به ارزش بیش از یک میلیارد دلار واردات داشته است"
واردات عراق در زمینه کالا و مواد غذایی، بیشتر از کشورهای همسایه خود به ویژه ترکیه و ایران است
واردات عراق در زمینه کالا و مواد غذایی، بیشتر از کشورهای همسایه خود به ویژه ترکیه و ایران است

اربیل (کوردستان٢٤) – عراق به عنوان چهارمین وارد کننده کالا از کشور ترکیه، در دسامبر گذشته به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از آن کشور کالا وارد کرده است.

مرکز آمار ترکیه، اعلام کرد که عراق در ماه دسامبر ٢٠٢٢ چهارمین وارد کننده کالا از آن کشور بوده و به ارزش یک میلیارد و ١٤٩ میلیون دلار از ترکیه کالا وارد کرده است.

بر پایه آمار منتشر شده، کشورهایی که در دسامبر گذشته بیشترین میزان واردات کالا از ترکیه را داشته‌اند به ترتیب عبارتند از:

- آلمان، به ارزش یک میلیارد و ٨٠٧ میلیون دلار

- آمریکا، به ارزش یک میلیارد و ٣٨١ میلیون دلار

- روسیه به ارزش یک میلیارد و ٣١٣ میلیون دلار

- عراق، به ارزش یک میلیارد و ١٤٩ میلیون دلار

- انگلیس به ارزش یک میلیارد و ٦٦ میلیون دلار

مرکز آمار ترکیه، تاکید کرده است که در سال ٢٠٢٢ آن کشور به ارزش بیش از ٢٥٤ میلیارد دلار، صادرات کالا داشته و مبادلات تجاری‌اش در سال ٢٠٢٢ نسبت به سال ٢٠٢١ رشد ١٢ درصدی داشته است.

واردات عراق در زمینه کالا و مواد غذایی، بیشتر از کشورهای همسایه خود به ویژه ترکیه و ایران و تا حدودی کشورهای عربی حوزه خلیج از جمله اردن است.

ب.ن