رئیس دبیرخانه‌ی بین‌المللی آزادی ادیان: جهان باید از اقلیم کوردستان تقلید کند

همه‌ی اقلیت‌های دینی در کوردستان از برابری کامل برخوردار هستند

اربیل(کوردستان ۲۴)- رئیس دبیرخانه‌ی بین‌المللی آزادی‌های ادیان  می‌گوید: موضوع همزیستی دینی و مذهبی در اقلیم کوردستان توجه ناظران بین‌المللی را به خود جلب کرده است و دولت اقلیم کوردستان باید بداند که همزیستی دینی و مذهبی در اقلیم کوردستان دارای اهمیت بسیار مهمی است.

نادین ماینزا، رئیس دبیرخانه‌ی بین‌المللی آزادی ادیان چهارشنبه شب١٢بهمن، به کوردستان 24 گفت که اعلام هفته‌ی همزیستی ادیان برای این است که مردم در جهان باهم زندگی کنند و آزادی مذهبی بیشتری وجود داشته باشد.

وی همچنین گفت که همه‌ی ادیان و اقلیت‌ها در اقلیم کوردستان باهم زندگی می‌کنند و ما می‌خواهیم نمونه‌ی این همزیستی به تمام  جهان منعکس شود.

وی تأکید کرد که آزادی ادیان باید در سراسر جهان گسترش یابد و جهان در این مورد باید از اقلیم کوردستان تقلید نماید.

/ا.م