رئیس اقلیم کوردستان در مونیخ: همه‌ی کشورهای غربی کوردها را به اتحاد تشویق می‌کنند

مشکلات کوردها در مونیخ و داووس بدون پرتکل‌های زیاد با کشورهای جهان مطرح می‌شوند

اربیل (کوردستان ۲۴)– نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان، در یک کنفرانس خبری در مونیخ گفت: مشارکت ما در مونیخ یا داووس فرصتی برای اقلیم کوردستان است تا نظرات خود را بدون پروتکل‌های  زیاد به شرکای خود در سراسر جهان برساند.

رئیس اقلیم کوردستان گفت که " موضوع اصلی همه دیدارهای رئیس اقلیم کردستان در مونیخ،  مربوط روابط اقلیم کوردستان و بغداد بود که جامعه‌ی جهانی به طور کلی می‌خواهد به حل‌وفصل مشکلات کمک کند.

رئیس اقلیم کوردستان گفت موضوع جنگ اوکراین و روسیه محور دیگر این دیدارها بود کە در این میان موضوع انرژی مورد اهمیت غربی‌ها قرار گرفته است.

بارزانی گفت: البته عراق و اقلیم کوردستان هم در صورت داشتن جهان‌بینی مناسب می‌توانند در بحث انرژی مثمر ثمر باشند. وی تصریح کرد که دولت اقلیم  کوردستان در جامعه‌ی بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نچیروان بارزانی در خصوص تهدید عناصر داعش گفت: جامعه‌ی جهانی می‌داند همچنان موضوع تروریسم و تهدید داعش هنوز هم یک موضوع جدی است  و تأکید کرد که داعش همچنان می‌تواند عراق را بی‌ثبات کند.

رئیس اقلیم کوردستان با اشاره به اینکه همه‌ی هیئت‌هایی که در مونیخ با آنها دیدار کرده کوردها را به اتحاد تشویق کرده و می‌گویند کوردها باید خودشان مشکلات خود را در داخل حل کنند.

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کوردستان در مورد روابط احزاب عمده‌ی کوردستان گفت: "اتحادیه‌ی میهنی کوردستان و پارت دمکرات کوردستان به‌زودی با یکدیگر دیدار خواهند کرد" و "مشکلات آنقدر بزرگ نیستند که تهدیدی برای اقلیم کوردستان به حساب آیند".

بارزانی بااین‌حال تأکید کرد که "اگر همه‌ی نیروها و احزاب کوردستان باهم نباشند، نمی‌توانیم هیچ کاری برای اقلیم کردستان انجام دهیم."

/ا.م