هیئت نمایندگی دولت اقلیم کوردستان با وزیر نفت معاونان و مدیران کل این وزارتخانه دیدار کرد

دولت جدید عراق یک موعد ۶ ماهه برای حل اختلافات بغداد و اربیل در امور نفت و گاز تعیین کرده بود

اربیل (کوردستان ۲۴)– هیئتی از دولت اقلیم کوردستان روز یکشنبه ۳۰ بهمن۱۴۰۱، برای بررسی لایحه‌ی نفت و گاز با وزارت نفت به بغداد دیدار کرد.

هیئت اقلیم کوردستان از "آوات جناب نوری" وزیر دارایی و اقتصاد و سرپرست هیئت، "کمال محمد" سرپرست وزارت منابع طبیعی، "امید صباح" دبیر دفتر کابینه، "عبدالحکیم خسرو" رئیس دفتر تحقیق هماهنگی، "جوتیار عادل" سخنگوی دولت اقلیم  و "فارس عیسی" نماینده‌ی دولت اقلیم کوردستان در بغداد و مدیرکل وزارت منابع طبیعی تشکیل شده است.

وزیر نفت فدرال عراق، دو معاون وی و مدیران کل وزارت نفت عراق دین نشست حضور داشتند.

پیش‌تر محمد شیاع سودانی نخست‌وزیر عراق در آغاز فعالیت کابینه‌ی خود اعلام کرده بود کە موضوع قانون نفت و گاز اقلیم کوردستان را طی ۶ ماه حل  خواهد کرد.

/ا.م