زمین‌‌های کشاورزان کورد به پایگاه نظامی تبدیل می‌شوند

"به دستور وزارت دفاع عراق"
زمینهای کشاورزان کورد در داقوق
زمینهای کشاورزان کورد در داقوق

اربیل (کوردستان٢٤) – چندین هکتار از زمین‌های کشاورزان کورد در استان کرکوک به وزارت دفاع عراق اختصاص داده می‌شود و شماری از نمایندگان کورد گفته‌اند جلوی آنر را می‌گیرند.

گزارشگر کوردستان٢٤ از کرکوک گزارش داد که اداره کل کشاورزی کرکوک، در نامه‌ای به اداره کشاورزی شهرستان داقوق دستور داده است که ٥٠٠ هکتار از زمین‌های کشاورزان کورد در روستای (کولی تپه) به منظور احداث پایگاه به وزارت دفاع عراق، اختصاص داده شود.

بر پایه گزارش، تمام زمین‌هایی که به وزارت دفاع عراق اختصاص داده می‌شود، زمین کشاورزی بوده و متعلق به کشاورزان کورد هستند.

فهمی حبیب، از اعضای شورای روستای کولی تپه، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" سه روز پیش از اداره کشاورزی داقوق به ما اطلاع دادند که ٥٠٠ هکتار از زمین‌های کشاورزی روستای ما به وزارت دفاع عراق اختصاص داده می‌شود".

وی افزود که شماری از نمایندگان کورد گفته‌اند جلوی این کار را می‌گیرند "اگر چنین کاری انجام شود، ما ناچاریم روستایمان را ترک کنیم... ما در برابر اعراب غیربومی از خودمان دفاع کرده‌ایم، اما نمی‌توانیم رودرروی ارتش بایستیم".

کارشناسان سیاسی تاکید دارند که پس از وقایع ١٦ اکتبر ٢٠١٧ و لشکرکشی ارتش عراق و نیروهای حشد شعبی به کرکوک و خروج نیروی پیشمرگ کوردستان از آن استان، پیاده کردن سیاست تعریب/عرب‌سازی (ایجاد تغییرات جمعیتی به نفع اقلیت عرب/ناچار کردن کوردها به ترک زادگاه خود) در کرکوک شدت یافته است.

ب.ن