انگلستان طرح زنان، صلح و امنیت را در اقلیم کوردستان اعلام کرد

"یکی از اولویت‌های این طرح تضمین مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در رهبری و روند صلح است"
طرح پنج ساله انگلستان در سیمیناری در اربیل اعلام شد
طرح پنج ساله انگلستان در سیمیناری در اربیل اعلام شد

اربیل (کوردستان٢٤) – طرح پنج ساله انگلستان برای زنان، صلح و امنیت، طی سیمیناری در پایتخت اقلیم کوردستان، اعلام شد.

کنسولگری انگلستان در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، طرح پنج ساله (٢٠٢٣-٢٠٢٧) اقدام ملی انگلستان برای زنان، صلح و امنیت را اعلام کرد.

کنسولگری انگلستان، روز چهارشنبه ٨ مارس برای معرفی این طرح، سیمیناری برگزار کرد که وزارت خارجه انگلستان قبلا زمان برگزاری آن را اعلام کرده بود.

در این سیمینار فعالان مدنی، مقامات دولتی اقلیم و پارلمان نیز حضور داشتند.

رزی کیف، سرکنسول انگلستان در اربیل، به کوردستان٢٤ گفت که عراق و اقلیم کوردستان در ردیف کشورهایی قرار دارند که در اولویت این طرح هستند.

وی این طرح را فرصتی برای تضمین حقوق زنان، صلح و امنیت در اقلیم کوردستان و عراق دانست.

خانم کیف، مدیریت یک پانل در سیمینار را بر عهده داشت که بر بررسی چالش‌های پیش روی زنان، فعالیت سازمان‌های فمینیستی در اقلیم کوردستان، خشونت جنسیتی و سایر اشکال تبعیض، متمرکز بود.

شرکت‌کنندگان در سیمینار موانعی را که زنان در بخش‌های مختلف با آن روبرو هستند، برشماری کردند.

سرکنسول انگلستان به کوردستان٢٤ گفت:"یکی از اولویت‌های این طرح، تضمین مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان، در رهبری و روند صلح است".

همچنین خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان در میان زنان، الگوهای فوق‌العاده‌ی زیادی در زمینه‌های مختلف فناوری، سیاست و تجارت دارد که مردم می‌توانند از آنها بیاموزند.

در اقلیم کوردستان، شورای عالی زنان فعالیت دارد که ماموریت آن حمایت از حقوق زنان و توانمندسازی زنان در بخش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.

ب.ن