زلزلەای به بزرگی ۵.۲ ریشتر استان حلبچه‌ی اقلیم کوردستان را لرزاند

این زلزله در استان‌های کرمانشاه، سلیمانیه هم احساس شده است

اربیل (کوردستان ۲۴)– دقایقی پیش زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر، منطقه‌ی حلبچه در اقلیم کوردستان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار کوردستان۲۴ از حلبچه این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین روی داده و در استان‌های سلیمانیه و حلبچه و منطقه‌ی ارومان احساس شده است

 در شرق کوردستان نیز خبرگزاری ایرنا به نقل از مسئول شبکه‌ی لرزه‌نگاری استان کرمانشاه گزارش کرد کە این زلزله در بخش‌هایی از استان کرمانشاه احساس شده است.

وی گفته است، این زمین‌لرزه در عمق ۷ کیلومتری در ساعت ۲۲: ۰۲ امروز به وقوع پیوسته است.

/ا.م