لایحه بودجه فدرالی به مجلس نمایندگان ارایه شد

"برای اولین بار است در تضمین اجرای طرح و برنامه‌ها به لایحه قانون بودجه تکیه می‌شود"
مجلس نمایندگان عراق
مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – شورای وزیران عراق، لایحه قانون بودجه فدرالی را برای بررسی و تصویب به مجلس نمایندگان ارایه کرد.

باسم العوادی، سخنگوی دولت عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که لایحه قانون بودجه فدرالی جمهوری عراق برای سال‌های ٢٠٢٣، ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥، به مجلس نمایندگان این کشور ارائه شده است.

در بیانیه آمده است که در راستای اجرای قانون اساسی و قانون مدیریت مالی فدرالی، روز پنجشنبه ١٦ مارس، به طور رسمی لایحه قانون بودجه فدرالی را به مجلس ارائه کرده‌اند.

همچنین تاکید نموده که برای اولین بار است در تضمین اجرای طرح و برنامه‌ها و توسعه و ایجاد زیربنای اقتصادی و ارائه خدمات به شهروندان، بر لایحه قانون بودجه و مواد و بندهای آن تکیه می‌شود.

لایحه قانون بودجه پیش از این در شورای وزیران عراق تصویب شده است.

سهم اقلیم کوردستان از بودجه ١٢.٦٧ درصد تعیین شده است.

بودجه عمومی ٢٠٢٣ عراق، حدود ٢٠٠ ترلیون دینار برآورد شده و بزرگترین بودجه در تاریخ عراق دانسته می‌شود.

ب.ن