دیندار زیباری: دولت اقلیم کوردستان مشروعیت قانونی دارد

"مسئله حقوق بشر یکی از اولویت‌‌های دولت اقلیم کوردستان است"
دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان
دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان، تاکید کرد که دولت اقلیم مشروعیت قانونی دارد و انتقال قدرت در اقلیم به طور مسالمت آمیز صورت می‌گیرد.

دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان، در یک نشست رسانه‌ای، درباره گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا در مورد اقلیم، اظهار داشت:" در اقلیم کوردستان مسئله حقوق بشر یکی از اولویت‌‌های دولت است و اقلیم در سطح منطقه نمونه‌ای بسیار پیشرفته در این زمینه بوده است".

آقای زیباری تاکید کرد که بسیاری اوقات نیروهای مخالف و رسانه‌هایشان در راستای رسیدن به اهدافی خاص، اوضاع اقلیم را خلاف واقع نشان می‌دهند.

وی یادآور شد که در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا، انتخابات اخیر عراق و اقلیم کوردستان مورد توجه قرار گرفته و بر مشروعیت دولت اقلیم تاکید شده است.

هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان، خاطرنشان کرد که سازماندهی نیروهای پیشمرگ با حمایت نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در حال انجام است.

و نیز تاکید کرد که دولت اقلیم کوردستان، مشروعیت قانونی دارد و انتقال قدرت در اقلیم به طور مسالمت آمیز صورت می‌گیرد.

ب.ن