مشاور وزارت کشاورزی: اقلیم کوردستان می‌تواند نیازمندی‌‌های بازارهای عراق را تامین کند

"بایستی دولت عراق به عنوان بخشی از حاکمیت خود به کشاورزی اقلیم کوردستان نگاه کند"
"خرید گندم از کشاورزان کورد ادامه خواهد داشت"
"خرید گندم از کشاورزان کورد ادامه خواهد داشت"

اربیل (کوردستان٢٤) – مشاور وزارت کشاورزی و منابع آبی اقلیم کوردستان، می‌گوید که اقلیم می‌تواند نیازمندی‌‌های بازارهای مرکز و جنوب عراق را تامین کند.

رزگار محمد خدر، مشاور وزارت کشاورزی و منابع آبی اقلیم کوردستان، در مصاحبه با خبرگزاری رسمی عراق با اشاره به اینکه با وزیر بازرگانی دولت عراق، حل مشکلات مربوط به خرید گندم کشاورزان اقلیم را بررسی کرده‌اند، گفت:" خوشبین هستیم که مشکلات مربوط به تامین مواد غذایی، کشاورزی و رفع تبعیض نسبت به کشاورزان اقلیم، در راستای تامین امنیت خوراک در عراق، حل شوند".

وی افزود که موضوع بازگشایی سیلوها به روی کشاورزان کورد در زمان آغاز برداشت را با وزیر بازرگانی مطرح کرده‌اند و خرید گندم از کشاورزان کورد و پرداخت استحقاقات به آنها ادامه خواهد داشت.

همچنین تاکید کرد که اقلیم کوردستان می‌تواند نیازمندی‌‌های بازارهای مرکز و جنوب عراق را تامین کند و بایستی دولت عراق به عنوان بخشی از حاکمیت خود، به بخش کشاورزی اقلیم کوردستان نگاه کند.

دولت فدرال تاکنون در خرید گندم کشاورزان کورد تعامل را لازم نداشته و هزینه کامل مقدار گندم تحویل شده آنها را پرادخت نکرده است.

ب.ن