وزیر انرژی سوئد به کوردستان٢٤: زمستان آینده وضعیت بهتری خواهیم داشت

"گاز ذخیره شده داریم"
اما بوش، وزیر انرژی و بازرگانی سوئد
اما بوش، وزیر انرژی و بازرگانی سوئد

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر انرژی و بازرگانی سوئد می‌گوید که گاز ذخیره شده دارند و زمستان آینده وضعیت بهتری خواهند داشت.

اما بوش، وزیر انرژی و بازرگانی سوئد، امروز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس وزرای انرژی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" لازم است اقدامات ما برای کاهش اتکا به سوخت جامد ادامه پیدا کنند، تا امکان استفاده از انرژی جایگزین در زندگی روزانه شهروندان اروپا، فراهم شود".

وی افزود که امروز در اتحادیه اروپا تصمیم مهمی در راستای کاهش استفاده از گاز گرفته می‌شود، "ما گاز ذخیره شده داریم و این نشان می‌دهد که در زمستان آینده وضعیت بهتری خواهیم داشت".

خانم اما بوش با اینحال تاکید کرد که هنوز از بحران عبور نکرده‌اند و باید خود را برای زمستان آینده آماده کنند و به اقدامات برای کاهش اتکا به سوخت جامد ادامه دهند.

وزیر انرژی و بازرگانی سوئد، خاطرنشان کرد که جایگزین کردن کشوری دیگر با روسیه برای تامین انرژی کار اشتباهی است.

ب.ن