گالوپ: اقلیم کوردستان محیط بهتری برای سرمایه‌گذاری است

"در ٢٠ سال گذشته اقلیم کوردستان از بسیاری جهات پیشرفت و موفقیت داشته است"
نمایی از اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان
نمایی از اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – بر پایه نظرسنجی شرکت گالوپ، اقلیم کوردستان در مقایسه با سایر مناطق عراق، محیط بهتری برای سرمایه‌گذاری است.

شرکت نظرسنجی گالوپ، نتایج نظرسنجی خود درباره وضعیت کنونی اقلیم کوردستان و عراق را در مقایسه با سالهای ابتدای پس از سقوط رژیم بعث، منتشر کرد.

در گزارش شرکت گالوپ آمده است که شراکت قوی آمریکا و همبستگی میان نیروهای کوردستانی، باعث شده که اقلیم کوردستان در مقایسه با عراق، محیط بهتری برای سرمایه‌گذاری باشد.

همچنین تاکید کرده که دستاوردهای سیاسی و اقتصادی به طور مستمر در معرض چالش قرار دارند.

بر پایه نظرسنجی، در پایان سال گذشته در اقلیم کوردستان از هر پنج نفر، چهار نفر حضور آمریکایی‌ها را تائید کرده‌اند، به عبارتی دیگر ٧٩ درصد شهروندان اقلیم کوردستان با حضور نیروهای آمریکا در عراق و منطقه، موافق بوده‌اند.

آمار منتشر شده از سوی گالوپ نشان می‌دهند که در مدت ٢٠ سال گذشته، اقلیم کوردستان از بسیاری جهات پیشرفت و موفقیت داشته است.

امنیت و آرامش در عراق و اقلیم کوردستان

شرکت گالوپ دو بار در زمان‌‌های مختلف (سال‌های ٢٠٠٨ و ٢٠٢٢) از شرکت کنندگان در این نظر سنجی پرسیده است:" آیا در محل زندگی خود به اندازه‌ای احساس امنیت می‌کنید که شب‌ها تنهایی بیرون بروید؟".

0

در سال ٢٠٠٨، ٥٦ درصد شرکت کنندگان در اقلیم کوردستان به پرسش پاسخ (آری) داده‌اند، اما در عراق پاسخ ٤٣ درصد شرکت کنندگان (آری) بوده است.

این در حالی است که در سال ٢٠٢٢، ٨٨ درصد شرکت کنندگان اقلیم به پرسش پاسخ (آری) داده‌اند، و پاسخ ٧٢ درصد شرکت کنندگان عراقی، (آری) بوده است.

اقلیم کوردستان برای همه اقلیت‌های مذهبی و قومی پناهگاه بوده است

گالوپ خاطرنشان کرده؛ در حالی‌ که در مناطق دیگر عراق زندگی اقلیت‌های قومی و مذهبی به طور مستمر در معرض تهدید بوده است، در اقلیم کوردستان وضعیت برعکس عراق بوده و اقلیم برای اقلیت‌ها پناهگاه بوده است.

0

٨٤ درصد شرکت کنندگان اقلیم کوردستان در نظرسنجی، اقلیم را منطقه‌ای مناسب برای اقلیت‌های قومی و مدهبی دانسته‌اند، در حالیکه این نسبت در عراق ٥٩ درصد، در ترکیه ٥٥ درصد و در لبنان ٥٢ درصد بوده است.

گالوپ یک شرکت نظرسنجی آمریکایی است که در سال ١٩٣٥ تاسیس شده و مرکز آن در واشنگتن است و در سراسر جهان اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و نظرسنجی می‌کند.

ب.ن