تلاش فروشنده زن برای رسیدن به استقلال مالی

"اجازه بدهند یا نه به کارم ادامه می‌دهم"
شوخان نصرالدین مدت پنج سال است در کنار خیابان نانوایی می‌کند
شوخان نصرالدین مدت پنج سال است در کنار خیابان نانوایی می‌کند

اربیل (کوردستان٢٤) – مادری با تلاش برای استقلال مالی و تامین نیازمندی‌های فرزندانش، نان محلی می‌فروشد.

خانم شوخان نصرالدین، متاهل و دارای چهار فرزند، در شهر سلیمانیه اقلیم کوردستان، پشت کامیون خود را به نانواخانه سیار تبدیل کرده و به مشتریانش نان‌ گرم عرضه می‌کند.

او مدت هشت سال است که نانوایی می‌کند و نزدیک به پنج سال است که در خیابان‌ها نان گرم و تازه می‌فروشد.

شوخان به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:" اتکای مالی به خودم بهترین کار است، من از فرزندانم نیز که از من حمایت می‌کنند، سپاسگزارم".

" اینجا تنها جایی است که می توانم در آن کار کنم"

به رغم اینکه برخی افراد برای شوخان مزاحمت ایجاد می‌کنند، اما او به کار خود ادامه می‌دهد و اجازه نمی‌دهد مانع از انجام کارهایشان شوند.

شوخان همچنین با مشکلات قانونی مواجه است و از او خواسته شده که فروشندگی در کنار خیابان را متوقف کند، اما او به دلیل اینکه از نظر مالی توانایی اجاره مکانی را ندارد، همچنان به فروشندگی در خیابان ادامه می‌دهد.

او گفت:"اجازه بدهند یا نه، این تنها جایی است که می توانم در آن کار کنم".

برخی افراد برای شوخان مزاحمت ایجاد می‌کنند
برخی افراد برای شوخان مزاحمت ایجاد می‌کنند

در سال‌های اخیر، زنان در اقلیم کوردستان تلاش می‌کنند که برای رسیدن به استقلال مالی، کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند.

دولت اقلیم کوردستان نیز در راستای کاهش اتکا به نفت و تنوع بخشیدن به منابع درآمد، اقداماتی را برای تشویق کارآفرینی و گسترش بخش خصوصی انجام داده است.

ب.ن