بنگین ریکانی: فردا توافقنامه فنی برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان امضا می‌شود

"هیچ مشکل قانونی و فنی برای ازسرگیری صادرات نفت باقی نمانده است"
بنگین ریکانی، وزیر مسکن و آبادانی عراق
بنگین ریکانی، وزیر مسکن و آبادانی عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر مسکن و آبادانی عراق، اعلام کرد که فردا دوشنبه توافقنامه فنی برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جهان ترکیه، امضا می‌شود.

بنگین ریکانی، وزیر مسکن و آبادانی عراق، امروز یکشنبه درباره ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت که مسائل فنی مربوط به آن رفع شده‌اند و از لحاظ قانونی و فنی، هیچ مشکلی برای ازسرگیری صادرات باقی نمانده است.

وی افزود که فردا دوشنبه توافقنامه فنی برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جهان ترکیه امضا می‌شود و دولت ترکیه نیز به طور رسمی از آن مطلع می‌گردد.

با صدور حکم اخیر دادگاه پاریس درباره نقض قرارداد صادرات نفت با عراق از سوی ترکیه، صادرات نفت اقلیم کوردستان متوقف شد، اما دولت اقلیم و دولت فدرال عراق برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم، توافقی امضا کردند که بر پایه آن نفت اقلیم کوردستان از طریق بندر جهان ترکیه و از سوی شرکت بازاریابی نفت عراق- سومو به فروش می‌رسد و درآمد آن به یک حساب بانکی ویژه که اختیار آن در دست نخست وزیر اقلیم کوردستان خواهد بود، واریز می‌شود.

ب.ن