پرزیدنت بارزانی از هیات بلندپایه هداپار استقبال کردند

"بر حل مسالمت آمیز مسائل بین ملت‌های منط‌قه از طریق گفتگو تاکید شد"
دیدار پرزیدنت بارزانی و هیات بلندپایه هداپار
دیدار پرزیدنت بارزانی و هیات بلندپایه هداپار

اربیل (کوردستان٢٤) – در دیدار پرزیدنت بارزانی و هیات بلندپایه هداپار، درباره حل مسالمت آمیز مسائل بین ملت‌های منط‌قه از طریق گفتگو، تبادل نظر شد.

پرزیدنت مسعود بارزانی، روز چهارشنبه ٢٦ آوریل در صلاح‌الدین اربیل، از یک هیات بلندپایه هداپار به ریاست زکریا یاپیجی اوغلو، استقبال کردند.

در این دیدار اوضاع سیاسی منطقه بررسی شد و حل مسالمت آمیز مسائل بین ملت‌های منط‌قه از طریق گفتگو و تفاهم، مورد تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین بر توسعه روابط بین پارت دموکرات کوردستان و هداپار تاکید شد.

هداپار یک حزب اسلام‌گرای سنی در شمال کوردستان است.

0

ب.ن