وزارت کشاورزی: در صدها روستای اقلیم کوردستان حوضچه‌های ذخیره آب احداث می‌شوند

"با هدف رفع خطر خشکسالی"
یکی از حوضچه‌های ذخیره آب در شهر زاخو _ عکس؛ وزارت کشاورزی
یکی از حوضچه‌های ذخیره آب در شهر زاخو _ عکس؛ وزارت کشاورزی

اربیل (کوردستان٢٤) – یک مقام وزارت کشاورزی، می‌گوید که در چارچوب تلاش‌ها برای رویارویی با پیامدهای تغییرات آب وهوایی، با همکاری مردم برای صدها روستای اقلیم، حوضچه‌های ذخیره آب احداث می‌کنند.

کاروان صباح، مدیر منابع آب در وزارت کشاورزی اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری با اشاره به پیامدهای تغییرات آب و هوایی در اقلیم کوردستان، اعلام کرد که ٨٠٠ روستای اقلیم نیاز مبرم به تامین منابع آب دارند.

وی تاکید کرد که در اثر تغییرات آب و هوایی، منطقه در معرض خطر خشکسالی قرار گرفته و ارزیابی‌ها نشان داده‌اند که پیامدها بسیار تاثیرگذار هستند و بایستی راهکار فوری در پیش گرفته شود.

کاروان صباح، گفت که در نظر دارند برای رفع خطر خشکسالی در ٨٠٠ روستای اقلیم، حوضچه‌های ذخیره آب احداث کنند.

درباره چگونگی احداث حوضچه‌ها نیز اظهار داشت که با همکاریی روستاییان انجام می‌شود، به طوریکه آنها محل احداث را مشخص کرده و بخشی از هزینه را هم بر عهده می‌گیرند، و دولت نیز انجام آزمایش‌های لازم، طراحی حوضچه‌ها و اعزام تیم‌های مهندسی برای اجرای طرح را عهده‌دار می‌شود.

این در حالی است که کابینه نهم از سال ٢٠١٩ تا ٢٠٢٢، طرح احداث ٤١ حوضچه روباز ذخیره آب را در نقاط مختلف اقلیم اجرایی کرده است.

در حال حاضر ١٥٥ حوضچه ذخیره آب در اقلیم کوردستان وجود دارند و در کار کشاورزی و دامداری استفاده قابل توجهی از آنها می‌شود.

حوضچه‌های ذخیره آب اقلیم کوردستان، ظرفیت نگهداری ٢٦ میلیون و ٩٥٨ متر مکعب آب را دارند.

ب.ن