عبدالحکیم خسرو: ایجاد تغییرات در لایحه قانون بودجه اقدام علیه منافع عمومی اقلیم کوردستان است

"برخی از اعضای کمیسیون امور مالی مجلس از هماهنگی‌های بین دولت اقلیم و دولت فدرال بی اطلاع هستند"
عبدالحکیم خسرو، رئیس اداره هماهنگی و بازرسی دولت اقلیم کوردستان
عبدالحکیم خسرو، رئیس اداره هماهنگی و بازرسی دولت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – یک مقام مسئول در دولت اقلیم کوردستان، می‌گوید که ایجاد تغییرات در لایحه قانون بودجه عمومی عراق، اقدام علیه منافع عمومی اقلیم کوردستان است.

عبدالحکیم خسرو، رئیس اداره هماهنگی و بازرسی دولت اقلیم کوردستان، با شرکت در گفتگوی خبری شبکه تلویزیونی کوردستان٢٤، ایجاد تغییرات در لایحه قانون بودجه ٢٠٢٣ عراق را اقدام علیه منافع عمومی اقلیم کوردستان دانست.

وی تاکید کرد که برخی از اعضای کمیسیون امور مالی مجلس نمایندگان عراق در هنگام بررسی لایحه بودجه، توافقات بین دولت اقلیم و دولت فدرال در مورد بودجه را نقض کرده‌اند، " و این نشان می‌دهد نمایندگانی که در کمیسیون امور مالی انجام تغییرات در لایحه بودجه را امضا کرده‌اند، از هماهنگی‌ها بین دولت اقلیم و دولت فدرال بی‌اطلاع هستند".

این در حالی است که دولت اقلیم و دولت فدرال در مورد بودجه به توافق رسیده‌اند که اقلیم به طور روازنه ٤٠٠ بشکه نفت به فروش برساند و درآمد آن به حسابی که در اختیار نخست وزیر اقلیم کوردستان باشد، واریز شود، اما برخی از اعضای کمیسیون امور مالی مجلس با اشراف نخست وزیر اقلیم بر حساب یاد شده مخالفت کرده و خواستار اشراف وزیر امور مالی عراق بر آن شده‌اند.

از طرفی دیگر فروش نفت برخی میادین واقع در مناطق مورد مناقشه بین اربیل و بغداد را توسط دولت اقلیم، منتفی دانسته و درخواست کرده‌اند که نفت آن میادین نیز از سوی دولت فدرال به فروش برسد.

رئیس اداره هماهنگی و بازرسی دولت اقلیم کوردستان در نظر گرفتن این موارد در لایحه قانون بودجه را بر خلاف توافقات و مردود دانست و خاطرنشان کرد که اقدام علیه منافع عمومی اقلیم کوردستان به شمار می‌آیند.

ب.ن