سخنگوی دولت اقلیم کوردستان: دولت‌های اقلیم کوردستان و عراق فدرال بر اجرای توافقات اصرار می‌ورزند

جوتیار عادل در پایان نشست رئیس اداره‌ی روابط خارجی اقلیم کوردستان با دیپلمات‌های خارجی به خبرنگاران پاسخ داد

اربیل (کوردستان ۲۴)– جوتیار عادل، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان در پی دیدار با دیپلمات‌های خارجی در اقلیم کوردستان گفت: ما دائماً مشغول انتقال پیام دولت به نمایندگان کشورهای همسایه، خارجی و افکار عمومی هستیم.

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان گفت: امید صباح، دبیر هیئت دولت، جمع‌بندی مذاکرات و چالش در خصوص تحولات سیاسی اقلیم کوردستان و بغداد را برای میهمانان جمع‌بندی کرد.

جوتیارعادل گفت ما تأکید کردیم که دولت اقلیم کوردستان به توافق سیاسی با دولت عراق متعهد است و به مذاکرات ادامه می‌دهد.

وی گفت: «دولت اقلیم کوردستان  و دولت عراق بر اجرای توافق بین خود اصرار دارند.

وی گفت: دوستان اقلیم کوردستان همیشه موافق این هستند که قانون اساسی و توافق بین اقلیم کوردستان و بغداد آن‌گونه که هستند اجرا شوند.

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان معتقد است که تقویت هر یک از دولت‌های اقلیم کوردستان و عراق، به نفع دیگری است.

صفین دزه‌ای رئیس دفتر روابط خارجی اقلیم کوردستان و امید صباح رئیس دفتر هیئت‌وزیران و جوتیار عادل سخنگوی دولت امروز با کنسول‌ها و نمایندگی‌های کشورهای خارجی در اربیل دیدار و گفتگو کردند.

موضوع اصلی این نشست، بررسی مواد ۱۳ و ۱۴ مربوط به سهم اقلیم کوردستان در لایحه‌ی بودجه‌ی عراق و همچنین مذاکرات اربیل و بغداد در مورد استحقاقات مالی اقلیم کوردستان بود.

/ا.م