مشاور امور حقوقی پارلمان: دادگاه فدرالی تحت تاثیر دخالت‌های خارجی و داخلی است

"عملکرد دادگاه فدرالی عراق غیرطبیعی است"
دکتر وعدی مزوری، مشاور امور حقوقی در پارلمان کوردستان
دکتر وعدی مزوری، مشاور امور حقوقی در پارلمان کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – مشاور امور حقوقی در پارلمان کوردستان، عملکرد دادگاه فدرالی عراق را "غیرطبیعی" دانست و گفت که تحت تاثیر دخالت‌های خارجی و داخلی است.

دکتر وعدی مزوری، مشاور امور حقوقی در پارلمان کوردستان، با شرکت در گفتگوی خبری شبکه تلویزیونی کوردستان٢٤، درباره حکم امروز دادگاه فدرالی عراق در مورد تمدید دوره فعالیت پارلمان کوردستان به مدت یک سال، اظهار نظر کرد.

او گفت:"عملکرد دادگاه فدرالی عراق بسیاری غیرطبیعی است و چنان به نظر می‌آید که تحت تاثیر دخالت‌های خارجی و داخلی باشد".

آقای مزوری تاکید کرد:" حکم دادگاه فدرالی، زخم‌های اقلیم کوردستان را عمیق‌تر کرد".

همچنین خاطرنشان کرد:" دادگاه فدرالی به غیر از قانون اساسی عراق هر چیز دیگری را معیار قرار می‌دهد، به همین دلیل احکامی که صادر می‌کند، روی کاغذ می‌مانند".

طولانی بودن نشست دادگاه را نیز مورد توجه قرار داد و تاکید کرد:"صدور حکم در همان نشست، بسیار سئوال‌برانگیز است".

مزوری، افزود که دادگاه فدرالی در صدور حکم، مجلس نمایندگان عراق و پارلمان کوردستان را به هم تشبیه کرده است و به این ترتیب "دچار اشتباه قانونی شده است".

دادگاه فدرالی عراق، امروز سه‌شنبه با صدور حکمی، تمدید دوره فعالیت پارلمان کوردستان به مدت یک سال را که با توافق نیروهای سیاسی اقلیم و به علت فراهم نبودن شرایط برای برگزاری انتخابات جدید انجام شد، اقدامی غیرقانونی اعلام کرد و کلیه تصمیم‌هایی را که در زمان تمدید شده اتخاذ شده‌اند، منتفی دانست.

این در حالی است که کارشناسان حقوقی و بسیاری از مقام‌های بلندپایه سیاسی عراق و اقلیم کوردستان، دادگاه فدرالی را یک دادگاه غیرقانونی می‌دانند؛ "زیرا در دوران پل برمر، حاکم مدنی عراق تاسیس شده است و تاسیس آن بر مبنای قانون اساسی عراق نبوده است"، به ویژه ساختار و نحوه تاسیس دادگاه فدرالی، مورد انتقاد کارشناسان حقوقی و مقامات سیاسی است.

ب.ن