پلیس آلمان اعضای یک شبکه‌ی مالی حامی داعش را دستگیر کرد

بیش از هزار پلیس در این عملیات شرکت کردند
هزار پلیس آلمانی در عملیات دستگیری حامیان مالی داعش شرکت داشتند
هزار پلیس آلمانی در عملیات دستگیری حامیان مالی داعش شرکت داشتند

اربیل (کوردستان ۲۴)– پلیس آلمان در جریان یک عملیات گسترده‌ی تفتیش در چند ایالت، هفت مظنون به همکاری با گروه دولت اسلامی (داعش) را دستگیر کرد که دستور بازداشت آنان از سوی دادستانی کل آلمان صادر شده بود.

به گزارش رسانه‌های آلمان بیش از هزار مأمور اداره‌ی جنایی فدرال و ادارات جنایی ایالتی و نیز نیروی پلیس در این عملیات شرکت داشتند. مجموعاً ۱۰۰ محل در ایالت‌های بایرن، برلین، برمن، بادن وورتمبرگ، هامبورگ، هسن، راینلند فالتس، تورینگن، نیدرزاکسن و نوردراین وست‌فالن به ظن مشارکت با یک شبکه مالی داعش تفتیش شدند.

چهار نفر از متهمان در نوردراین وست‌فالن، یک نفر در بادن وورتمبرگ، یک نفر در رایلند فالتس و یک نفر در برمن دستگیر شدند. این هفت نفر که شامل سه مرد و چهار زن هستند از سوی دادستانی کل آلمان متهم به حمایت از گروه تروریستی شده‌اند. اکثر متهمان آلمانی و بقیه اهل کوزوو، مراکش و ترکیه هستند.

این افراد رابط‌های مالی در این شبکه بوده‌اند و به گفته‌ی دادستانی کمک‌های مالی جمع‌آوری کرده و آنها را به گروه داعش ارسال می‌کرده‌اند. بدین ترتیب آنها نقشی کلیدی در شبکه‌ی مالی داعش داشته‌اند.

اتهام دستگیرشدگان حمایت از فعالیت‌های تروریستی داعش از طریق کمک‌های مالی است. دستگیرشدگان در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۳۱ مه و اول ژوئن، توسط قاضی تحقیق دادگاه فدرال بازجویی می‌شوند و او درباره‌ی ادامه و یا پایان بازداشت آنان تصمیم می‌گیرد.

/ا.م