ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان به مناطق عراق رفع شد

"صادرات طیور نیز در حال بررسی است"
پیش از این از صادرات محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان به مناطق عراق جلوگیری می‌شد
پیش از این از صادرات محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان به مناطق عراق جلوگیری می‌شد

اربیل (کوردستان٢٤) – از این پس از صادرات محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان به مناطق مختلف عراق، جلوگیری نمی‌شود.

زیدا محمد، مدیر بخش برنامەریزی در وزارت کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی کوردستان٢٤، اعلام کرد که در نشست این هفته هیئت وزارت کشاورزی اقلیم با مسئولین وزارت کشاورزی عراق، تصمیم گرفته شده که از این پس محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان به مناطق عراق نیز صادر شوند.

مقامات عراقی، پیش از این به دلایل مختلف از صادرات محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان به مناطق عراق جلوگیری کرده‌اند.

آقای زیدا محمد، تاکید کرد که صادرات از امروز پنجشنبه آغاز می‌شود و دولت عراق به طور رسمی به ایستگاه‌های بارزرسی دستور داده است که از انتقال محصولات کشاورزی اقلیم کوردستان به مناطق مختلف عراق، جلوگیری نکنند.

مدیر بخش برنامەریزی در وزارت کشاورزی، همچنین اعلام کرد که وزارت کشاورزی عراق، در حال بررسی صادرات طیور از اقلیم به مناطق عراق است.

وزارت کشاورزی عراق با انتشار بیانیه‌ای تصمیمات جدید خود را برای عموم منتشر کرده است.

ب.ن