مسرور بارزانی: از کیان و حقوق قانونی اقلیم کوردستان پاسداری کنید

"در برابر هر تلاشی برای تضعیف اقلیم ایستادگی کنید"
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) – نخست وزیر اقلیم کوردستان، در خصوص بررسی لایحه قانون بودجه عمومی عراق، در مجلس نمایندگان این کشور، از فراکسیون‌های کوردستانی خواست که با احساس مسئولیت ملی نسبت به لایحه قانون بودجه تعامل کنند و از کیان و حقوق قانونی اقلیم کوردستان، پاسداری نمایند.

مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز جمعه در یک پیام توئیتری درباره بررسی لایحه قانون بودجه عمومی عراق نوشت:" امیدوارم فراکسیون‌های کوردستانی، با احساس مسئولیت ملی نسبت لایحه قانون بودجه تعامل کنند و از کیان اقلیم کوردستان و حقوق قانونی و استحقاقات مالی آن پاسداری کنند و در برابر هر تلاشی برای تضعیف آن ایستادگی کنند".

مجلس نمایندگان عراق امروز جمعه با حضور اکثریت نمایندگان مجلس در حال بررسی لایحه قانون بودجه عمومی این کشور است و برخی فراکسیون‌ها با تصویب استحقاقات مالی اقلیم کوردستان در بودجه مخالف هستند.

ب.ن