فؤاد حسین طرف‌های عراقی در مورد بند هفتم ماده‌ی۱۴لایحه‌ی بودجه به توافق رسیدند

ماده‌ی ۱۴ لایحه‌ی بودجه‌ی عراق فدرال مربوط به حقوق مردم اقلیم کوردستان است.

اربیل(کوردستان۲۴)- معاون نخست‌وزیر عراق در امور دارایی و وزیر خارجه‌ی عراق فدرال به کوردستان ۲۴ گفت: توافق نهایی در مورد بند هفتم ماده ۱۴ لایحه‌ی بودجه‌ی حاصل‌شده است.
فؤاد حسین معاون نخست‌وزیر عراق در امور دارایی و وزیر خارجه‌ی عراق روز شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به دیلان بارزان خبرنگار کوردستان ۲۴ گفت که توافق نهایی در مورد بند هفتم ماده ۱۴ لایحه بودجه حاصل‌شده است و اختلافی در این مورد باقی نمانده است. 
فؤاد حسین همچنین گفت: اقلیم کوردستان بر سر چند موضوع به‌ویژه دربند هفتم ماده ۱۴ لایحه بودجه با طرفین به توافق رسیده است.
ویان صبری، رئیس فراکسیون پارت دمکرات کوردستان در پارلمان عراق نیز به کوردستان ۲۴ گفت که فراکسیون‌های کورد در پارلمان عراق بر سربند هفتم ماده ۱۴ لایحه بودجه اتفاق‌نظر دارند.
ماده‌ی ۱۴ لایحه‌ی بودجه‌ی عراق فدرال یکی از مواد مربوط به حقوق مردم اقلیم کوردستان در بودجه‌ی عمومی عراق است که چندوچون طرح این ماده بسیار مدنظر فراکسیون‌های کوردستان در پارلمان عراق است.
/ا.م