عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دمکرات کوردستان: آنچه در پارلمان عراق روی می‌دهد کودتایی علیه توافق است

" بر طبق قانون اساسی عراق، دولت فدرال نمی‌تواند به‌تنهایی با هیچ‌کدام از استان‌های اقلیم کورستان تعامل کند"
اشواق جاف، عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دمکرات کوردستان
اشواق جاف، عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دمکرات کوردستان

ربیل (کوردستان ۲۴)– اشواق جاف، عضو کمیته‌ی مرکزی و مسئول شاخه‌ی پنجم پارت دمکرات کوردستان در بغداد می‌گوید: آنچه در پارلمان عراق اتفاق می‌افتد تضعیف ساختار اقلیم کوردستان و برخلاف توافق دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق است.

اشواق جاف در خصوص مخالفت برخی از گروه‌ها با تصویب لایحه‌ی بودجه‌ی عراق  به کوردستان 24 گفت: آنچه در پارلمان عراق می‌بینیم ضربه‌ای بر ساختار اقلیم کوردستان است. احزابی که نتوانستند به مردم کوردستان خدمت کنند و نمی‌خواهند در انتخابات بعدی اقلیم کوردستان شرکت کنند، به هر حربه‌ای برای تضعیف ساختار اقلیم کوردستان متوسل می‌شوند که این موضوع هم در جهت منافع مردم کوردستان نیست.

اشواق جاف گفت: قانون اساسی که اقلیم کوردستان را ایجاد کرد، اختیارات آن را مشخص کرده است. اما متأسفانه آنچه می‌بینیم تلاش برای تضعیف اقلیم کوردستان و انحلال آن است که خوشبختانه این تلاش‌ها با شکست مواجه شد. وی گفت برخی به اشتباه این موضوع را متوجه شداند. قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که دولت فدرال مسقیما با استان‌های اقلیم کوردستان تعامل کند. بعضی از نمایندگان این‌گونه برداشت کرده‌اند که دولت فدرال مرکزی به طور مستقیم با استان سلیمانیه تعامل خواهد کرد.

مسئول شاخه‌ی پنج پارت دمکرات کوردستان گفت که دولت اقلیم کوردستان همواره با استان‌ها یکسان رفتار می‌کند و پروژه‌ها به‌طور مساوی بین استان‌ها توزیع شده است. بااین‌حال متأسفانه برخی می‌خواهند به مردم سلیمانیه بگویند که دولت اقلیم کوردستان به آنها ظلم می‌کند. این تلاش‌ها در راستای تحریف واقعیت‌ها است. ”

وی در مورد نحوه‌ی پرداخت حقوق معوقه‌ی کارمندان گفت: باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که موضوع حقوق معوقه چگونه آغاز شد. به دلیل اینکه دولت عراق بودجه و حقوق مردم کوردستان را ارسال نکرد، موضوع معوقات پیش کشیده شد. به همین خاطر ما می‌خواهیم حقوق معوقه‌ی مردم کوردستان از سوی دولت فدرال پرداخت شود. ما از این موضوع برای مزایده و جمع‌آوری آرا استفاده نمی‌کنیم.  

اشواق جاف تصریح کرد: درست است که مجلس می‌تواند لایحه‌ی بودجه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و آن را کاهش دهد، اما دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق به یک توافق قانونی رسیده‌اند که تنها یک توافق سیاسی نیست. طی چند ماه کمته‌های مخصوص در مورد موادی قانونی توافق کرده و آن را تصویب و بعداً امضا کرده‌اند. ایجاد تغییر در لایحه‌ی بودجه همچون کودتایی علیه این توافق و برای تضعیف کوردستان است.

"بودجه باید برای همه‌ی شهروندان یکسان باشد. آنچه هرسال با تصویب لایحه بودجه توسط پارلمان عراق مشاهده می‌شود، یک قانون جزایی برای اقلیم کوردستان است، نه به‌عنوان قانون بودجه. امسال هم دور از محتوای قانون اساسی با مود و بندهای لایحه بودجه تعامل می‌شود".

/ا.م