عضو کمیسیون نفت و گاز: با تصویب قانون نفت و گاز اختلافات بین اربیل و بغداد حل می‌شوند

"قانون پس از ارجاع به مجلس به رای‌ گذاشته می‌شود"
مجلس نمایندگان عراق
مجلس نمایندگان عراق

اربیل (کوردستان٢٤) – یک عضو کمیسیون نفت و گاز مجلس نمایندگان عراق، می‌گوید که هدف از احیای قانون نفت و گاز، پایان دادن به اختلافات چند ساله بین دولت اقلیم و دولت فدرال است.

علی عبدالستار، عضو کمیسیون نفت و گاز در مجلس نمایندگان عراق، طی اظهاراتی رسانه‌ای اعلام کرد که در این دوره مجلس، با تصویب قانون نفت و گاز عراق، کلیه اختلافات مربوط به امور مالی و انرژی بین اربیل و بغداد، حل می‌شوند.

وی افزود که قانون نفت و گاز به شورای وزیران فرستاده شده تا در برخی مواد آن تجدید نظر کند و پس از ارجاع به مجلس، به رای‌ گذاشته می‌شود.

عضو کمیسیون نفت و گاز، تاکید کرد که قانون یاد شده، مدت ١٨ سال است به حالت تعلیق درآمده و هدف از احیای آن پایان دادن به اختلافات چند ساله بین دولت اقلیم و دولت فدرال است.

ب.ن