وزارت حمل و نقل عراق در صدد تهیه‌ی اتوبوس برقی برای بغداد است

در عراق برای به حرکت در آوردن وسائیل نقلیه تنها از مشتقات نفت استفاده می‌شود

اربیل (کوردستان ۲۴)– وزارت حمل و نقل عراق فدرال، در خصوص خرید اتوبوس های برقی نو برای کاهش ترافیک و ازدحام در بغداد با بانک جهانی توافق کرد.

به گزارش الصباح، شذی راضی، سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق گفت که تفاهماتی با بانک جهانی برای حمایت از شرکت عمومی حمل و نقل مسافران و هیئت‌هایی در وزارت حمل و نقل برای خرید این اتوبوس ها صورت گرفته است.

به گفته‌ی سخنگوی وزارت حمل و نقل عراق، هدف از امضای این توافقنامه را در راستای طرح نخست وزیر برای کاهش ترافیک در پایتخت عراق عنوان کرد.

سخنگوی وزارت حمل ونقل عراق گفت که وزیر حمل و نقل دستور ایجاد راه حل های مناسب برای حل این مشکل را داده است.

در عراق تاکنون از سیتم قطار و اتوبوس برقی خبری نیست و برای به حرکت درآوردن وسایل نقلیه‌ی این کشور از سوخت فسیلی استفاده می‌شود

/ا.م