ده‌ها هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی آکری به کشت گوجه فرنگی اختصاص یافته است

"کیفیت بالای گوجه آکری دلیل تقاضای بسیار بر آن است"
"در ٩٥ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی گوجه فرنگی کاشته شده است"
"در ٩٥ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی گوجه فرنگی کاشته شده است"

اربیل (کوردستان٢٤) – کشت گوجه فرنگی در شهر آکری افزایش قابل توجه داشته و انتظار می‌رود که محصول امسال به بیش از پنج هزار تن برسد.

کاروان جمال، سخنگوی اداره کشاورزی شهر آکری، درباره افزایش کشت گوجه فرنگی در آکری به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت که در مقایسه با سال گذشته، امسال مساحت بیشتری به کشت این محصول اختصاص یافته است،" سال گذشته در ٨٠ هزار هکتار، اما امسال در ٩٥ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی، گوجه فرنگی کاشته شده است".

او تاکید کرد که کابینه نهم دولت از رشد تولید در بخش کشاورزی، حمایت می‌کند.

شفیق یحیی، کشاورز در آکری، به کوردستان٢٤ گفت:" احتمال می‌دهم که محصول امسال گوجه به بیش از پنج هزار تن برسد".

وی کیفیت بالای گوجه آکری را دلیل تقاضای بسیار بر آن دانست و گفت که در بازارهای سراسر اقلیم کوردستان به فروش می‌رسد.  

وزارت کشاورزی اقلیم کوردستان، واردات گوجه فرنگی به اقلیم را محدود کرده است تا فرصت بیشتری برای فروش محصول داخلی فراهم شود.

ب.ن